LIVINUSTOCHT
SINT-LIEVENS-HOUTEM

Privacyverklaring
Versie maart 2019

Contactinformatie
: Organisatie Livinusstappers.

Persoonsgegevens deelnemers
Vastgelegde en noodzakelijke (verplichte) gegevens van de deelnemers zijn: naam (voor- en achternaam), adres (straat, huis- en busnummer)
en woonplaats (incl. postcode).
Daarnaast kan bijkomend, en dit is op basis van keuze deelnemer, kunnen ook telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd worden.
Voor de deelnemer geschiedt de verwerking van zijn/haar gegevens enkel om zijn/haar inschrijving/deelname aan de Livinustocht
te finaliseren (incl. bijhorende correspondentie).
In een volgend jaar kan het eventueel opgeslagen e-mailadres gebruikt worden om de deelnemer te verwittigen van de
[inschrijving] volgende editie.
Voor de verzending van de correspondentie omtrent de Livinustocht aan de deelnemers vragen we vooraf geen toestemming.
Vanuit serviceoogpunt voelen wij, de Livinusstappers, ons verplicht om de deelnemers goed te informeren over de tocht.

Persoonsgegevens vrijwilligers
Vastgelegde gegevens van de vrijwilligers zijn: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Voor de vrijwilligers geschiedt de verwerking in het belang van een goede organisatie van de Livinustocht.

Persoonsgegevens sponsors/andere relaties
Voor sponsors en andere relaties geldt de verwerking uitsluitend met het doel om de onderlinge band te onderhouden.

Hoe gaan wij met de verkregen persoonsgegevens om
Zoals in hierboven paragrafen reeds aangegeven wordt de verkregen informatie gebruikt voor inschrijving en andere correspondentie
met betrekking tot de Livinustocht.
De persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij is verkregen.
De Livinusstappers nemen de nodige maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend de werkgroep Livinusstappers toegang.
Zij nemen dan ook stilzwijgend geheimhouding in acht met betrekking tot de verkregen persoonsgegevens.

Recht om je persoonsgegegevens in te zien en te wijzigen
Via bovenvermeld contactadres kan ten alle tijde een overzicht opgevraagd worden van zijn/haar persoonsgegevens zoals de Livinusstappers
die hebben vastgelegd.
Idem dito met betrekking tot eventuele aanpassingen en verwijderen van zijn/haar persoonsgegegevens.

Portretrecht (foto en film)
Foto's/filmpjes welke door of in opdracht van de Livinusstappers voor/tijdens/na de tocht zijn gemaakt en voor zover er hierbij sprake is van in het
belgische Auteurswet omschreven portretrecht van een deelnemer of vrijwilliger, worden door de Livinusstappers slechts in het belang van promotionele
en voorlichtende doeleinden aangewend.
De foto's en filmpjes worden gemaakt met inachtneming van het recht van iedere deelnemer of vrijwilliger op bescherming van zijn privacy.
Iedere deelnemer/vrijwilliger geeft bij inschrijving/medewerking d'office zijn toestemming maar kan, via een gemotiveerd schrijven gericht
aan bovenvermeld contactadres, bezwaar indienen en deze toestemming teniet doen